Titanyum, parlak ve metalik beyaz renkli, düşük yoğunluklu, hafif ve güçlü bir metaldir. Kırılma tokluğu, yorulma dayanımı, çatlama direnci ve mükemmel korozyon direnci en önemli özellikleridir. Atom numarası 22’dir, atomik ağırlığı 47.88’dir.  Çok hafif bir metaldir. Yüksek biyouyumluluğa sahiptir. Erime noktası 1668°C (3135°C), kaynama noktası 3260°C dir. Isı iletkenliği düşük metallerden birisidir.

Titanyum alaşımları alfa, alfa+beta ve beta alaşımı olmak üzere 3 ana grupta toplanır;

Alfa Alaşımı:

Akma dayancı yüksek ve deformasyon direnci yüksek bir alaşım olup zayıf şekillenme özelliği gösterir. Sünekliğini çok yüksek sıcaklıklarda dahi koruyabilir. Ti5Al2.5Sn bu alaşıma örnek olarak gösterilebilir.

Alfa + Beta Alaşımı:

İyi şekil verilebilir ve yüksek ısıda kullanılabilir. Bu alaşıma Ti6Al4V, Ti6Al4V Eli ve Ti6Al7Nb alaşımları örnek olarak verilebilir.  Genellikle dental implantlarda ve yüksek dayanımlı protez imalatlarında kullanılır. Elastikiyeti, diğer implant malzemelerine kıyasla kemik dokusunun elastikiyetine çok daha yakındır. Hafifliği, korozyon ve yorgunluğa olan direnci sayesinde medikal implantlarda tercih edilen alaşımdır.

Beta Alaşımı:

Diğer tür alaşımlar ile kıyaslandığında daha yüksek sertleşebilirlik, dövülebilirlik ve soğuk şekillendirilebilirlik özelliklerine sahiptirler. Alfa+beta alaşımları ile hemen hemen aynı mukavemet değerlerine, yüksek kırılma dayanımlarına sahiptirler ve korozyon dirençleri molibden ilavesiyle hızla artmaktadır. Sıcakta ve soğukta iyi bir dayanca sahiptirler. Beta stabilizatörleri geçiş elementleri olduğu için alaşımların yoğunluğu fazladır.